Lịch Phát Sóng VTV9

Lịch Phát Sóng VTV9 cập nhật Lịch Truyền Hình VTV9 hôn nay, ngày mai, Lịch tivi VTV9 nhanh nhất. Lịch phát sóng truyền vtv Việt Nam…lich phat song vtv9

Lịch phát sóng VTV9 ngày 15/11/2019

Lịch phát sóng VTV9 ngày 15/11/2019

00:00 Phim truyện Dạ khúc nguyệt cầm – Tập 17 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng 00:55 Dân ca Nam bộ Một thuở hoa niên 01:25 Bếp quê 01:35 Khi các thánh xa nhà...

Lịch phát sóng VTV9 ngày 14/11/2019

Lịch phát sóng VTV9 ngày 14/11/2019

00:00 Phim truyện Dạ khúc nguyệt cầm – Tập 16 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng 00:55 Tiếng tơ đồng Soạn lời ca vọng cổ trong cải lương 01:25 Chợ khéo cơm ngon 01:35...

Lịch phát sóng VTV9 ngày 13/11/2019

Lịch phát sóng VTV9 ngày 13/11/2019

00:00 Phim truyện Dạ khúc nguyệt cầm – Tập 15 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng 00:55 Dân ca nhạc cổ Dòng sông nỗi nhớ 01:25 Ăn vặt miền Tây 01:35 Khi các thánh...

Lịch phát sóng VTV9 ngày 12/11/2019

Lịch phát sóng VTV9 ngày 12/11/2019

00:00 Phim truyện Dạ khúc nguyệt cầm – Tập 14 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng 00:55 Dân ca Nam bộ Lời tâm sự 01:25 Dạo quanh thị trường 01:35 Khi các thánh xa...

Lịch phát sóng VTV9 ngày 11/11/2019

Lịch phát sóng VTV9 ngày 11/11/2019

00:00 Thanh xuân gia đình 00:25 Báu vật đại dương Cá ngựa đầm Cù Mông 00:40 Mỗi ngày mỗi chuyện 00:55 Tiếng tơ đồng Soạn lời ca vọng cổ trong cải lương 01:25 Ca...

Lịch phát sóng VTV9 ngày 10/11/2019

Lịch phát sóng VTV9 ngày 10/11/2019

0:00 Phim truyện Dạ khúc nguyệt cầm – Tập 13 00:40 VTV kết nối 00:55 Sân khấu cải lương Đất quê 02:30 Chung tay kết nối 02:40 Quẳng gánh lo đi 03:00 Xả Xì...

Lịch phát sóng VTV9 ngày 9/11/2019

Lịch phát sóng VTV9 ngày 9/11/2019

00:00 Phim truyện Dạ khúc nguyệt cầm – Tập 12 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng 00:55 Tiếng tơ đồng Soạn lời ca vọng cổ trong cải lương 01:25 Y khoa hiện đại 01:35...

Lịch phát sóng VTV9 ngày 8/11/2019

Lịch phát sóng VTV9 ngày 8/11/2019

00:00 Phim truyện Dạ khúc nguyệt cầm – Tập 11 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng 00:55 Dân ca Nam bộ Lời tâm sự 01:25 Bếp quê 01:35 Khi các thánh xa nhà 01:45...

Lịch phát sóng VTV9 ngày 7/11/2019

Lịch phát sóng VTV9 ngày 7/11/2019

00:00 Phim truyện Dạ khúc nguyệt cầm – Tập 10 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng 00:55 Tiếng tơ đồng Hòa tấu cho ca vọng cổ trong cải lương 01:25 Chợ khéo cơm ngon...

Lịch phát sóng VTV9 ngày 6/11/2019

Lịch phát sóng VTV9 ngày 6/11/2019

00:00 Phim truyện Dạ khúc nguyệt cầm – Tập 9 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng 00:55 Dân ca nhạc cổ Tài tử miệt vườn 01:25 Ăn vặt miền Tây 01:35 Khi các thánh...