Lịch Phát Sóng VTV4

Lịch Phát Sóng VTV4 cập nhật Lịch Truyền Hình VTV4 hôn nay, ngày mai, Lịch tivi VTV4 nhanh nhất. Lịch phát sóng truyền vtv Việt Nam…lich phat song vtv4

Lịch phát sóng VTV4 ngày 15/11/2019

Lịch phát sóng VTV4 ngày 15/11/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Gương mặt sinh viên Việt Nam Số...

Lịch phát sóng VTV4 ngày 14/11/2019

Lịch phát sóng VTV4 ngày 14/11/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Mộng phù hoa – Tập...

Lịch phát sóng VTV4 ngày 13/11/2019

Lịch phát sóng VTV4 ngày 13/11/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Mộng phù hoa – Tập...

Lịch phát sóng VTV4 ngày 12/11/2019

Lịch phát sóng VTV4 ngày 12/11/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Mộng phù hoa – Tập...

Lịch phát sóng VTV4 ngày 11/11/2019

Lịch phát sóng VTV4 ngày 11/11/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Mộng phù hoa – Tập...

Lịch phát sóng VTV4 ngày 10/11/2019

Lịch phát sóng VTV4 ngày 10/11/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Talk Vietnam Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Mỹ – Nhà khoa học của nông dân 01:15 Người Việt...

Lịch phát sóng VTV4 ngày 9/11/2019

Lịch phát sóng VTV4 ngày 9/11/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Bản tin Thời sự 01:00 Giai điệu cuộc sống Thương hoài ngàn năm 01:15 Người Việt bốn...

Lịch phát sóng VTV4 ngày 8/11/2019

Lịch phát sóng VTV4 ngày 8/11/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Gương mặt sinh viên Việt Nam Số...

Lịch phát sóng VTV4 ngày 7/11/2019

Lịch phát sóng VTV4 ngày 7/11/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Bản tin Thời sự 01:00 Giai điệu cuộc sống Dấu chân kỷ niệm 01:15 Người Việt bốn...

Lịch phát sóng VTV4 ngày 6/11/2019

Lịch phát sóng VTV4 ngày 6/11/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Mộng phù hoa – Tập...