Lịch Phát Sóng Long An TV

Lịch phát sóng Long An TV ngày 11/8/2019

Lịch phát sóng Long An TV ngày 11/8/2019

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Khám phá thế giới 5:20 Ký sự truyền hình: Ký sự Đi xuyên Đồng Tháp Mười – Tập 3: Một chuyến đi săn...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 6/8/2019

Lịch phát sóng Long An TV ngày 6/8/2019

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Khám phá thế giới 5:20 Ký sự truyền hình: Ký sự sông Mã – Tập 13: Làng trống đồng Đông Sơn 5:45 Bản...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 5/8/2019

Lịch phát sóng Long An TV ngày 5/8/2019

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Thế giới động vật 5:20 Ký sự truyền hình: Ký sự sông Mã – Tập 12: Sông Chu góp nước 5:45 Bản tin...