Lịch Phát Sóng Điện Biên TV

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 10/8/2019

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 10/8/2019

14:50 Công an Tủa Chùa thực hiện các giải pháp phòng chống mua bán người 15:10 Giới thiệu chuyên mục, phóng sự 15:15 Canh bạc cuộc đời –Tập 9 16:00 Bản tin Thời sự...

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 5/8/2019

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 5/8/2019

09:05 Thời sự ĐTV sáng 09:35 Điểm báo 09:40 Mường Ảng xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững 09:45 Việc tốt quanh ta 09:50 Quảng bá 09:55 Áp lực cuộc...