Lịch Phát Sóng Đà Nẵng TV

Lịch Phát Sóng Đà Nẵng TV cập nhật Lịch Truyền Hình Đà Nẵng TV hôn nay, ngày mai, Lịch phát sóng Đà Nẵng TV…lich phat song da nang tv

Lịch phát sóng Đà Nẵng TV 2 ngày 17/11/2019

Lịch phát sóng Đà Nẵng TV 2 ngày 17/11/2019

00h00: Phim cuối tuần: Salute-7 Phim Nga 02h00: Pops music: Số 119 02h30: Danh nhân Đất Việt: Hoàng Giáp Tam Đăng 03h00: Tiểu phẩm hài: Đồ giả Hài VTV9 03h15: Chuyện gia đình vàng:...

Lịch phát sóng Đà Nẵng TV 1 ngày 17/11/2019

Lịch phát sóng Đà Nẵng TV 1 ngày 17/11/2019

00h00: Phim cuối tuần: Salute-7 Phim Nga 02h00: Pops music: Số 120 02h30: Danh nhân Đất Việt: Hoàng Giáp Tam Đăng 03h00: Tiểu phẩm hài: Đồ giả Hài VTV9 03h15: Chuyện gia đình vàng:...

Lịch phát sóng Đà Nẵng TV 2 ngày 16/11/2019

Lịch phát sóng Đà Nẵng TV 2 ngày 16/11/2019

00h00: Phim cuối tuần: Nhà hát lớn Phim Nga 02h00: Pops music: Số 118 02h30: Danh nhân Đất Việt: Hổ tướng đất Ba Giồng 03h00: Tiểu phẩm hài: Chuyện nhỏ HàiVTV9 03h15: Chuyện gia...

Lịch phát sóng Đà Nẵng TV 1 ngày 16/11/2019

Lịch phát sóng Đà Nẵng TV 1 ngày 16/11/2019

00h00: Phim cuối tuần: Nhà hát lớn Phim Nga 02h00: Pops music: Số 119 02h30: Danh nhân Đất Việt: Hổ tướng đất Ba Giồng 03h00: Tiểu phẩm hài: Chuyện nhỏ HàiVTV9 03h15: Chuyện gia...

Lịch phát sóng Đà Nẵng TV 2 ngày 15/11/2019

Lịch phát sóng Đà Nẵng TV 2 ngày 15/11/2019

00h00: Sân khấu: Tình người thợ mỏ 01h30: Kí sự: Ngược dòng Thu Bồn Tập 2 02h00: Ca nhạc: Mất em 02h30: Danh nhân Đất Việt: Dũng Tướng Tri Phương 03h00: Phim Sitcom: Những...

Lịch phát sóng Đà Nẵng TV 1 ngày 15/11/2019

Lịch phát sóng Đà Nẵng TV 1 ngày 15/11/2019

00h00: Sân khấu: Tình người thợ mỏ 01h30: Kí sự: Ngược dòng Thu Bồn Tập 2 02h00: Ca nhạc: Mất em 02h30: Danh nhân Đất Việt: Dũng Tướng Tri Phương 03h00: Phim Sitcom: Những...

Lịch phát sóng Đà Nẵng TV 2 ngày 14/11/2019

Lịch phát sóng Đà Nẵng TV 2 ngày 14/11/2019

00h00: Sân khấu: Nghêu, Sò, Ốc, Hến 01h30: Kí sự: Ngược dòng Thu Bồn Tập 1 02h00: Ca nhạc: Nụ hôn cuối cùng 02h30: Danh nhân Đất Việt: Đông A tướng quốc tài hoa...

Lịch phát sóng Đà Nẵng TV 1 ngày 14/11/2019

Lịch phát sóng Đà Nẵng TV 1 ngày 14/11/2019

00h00: Sân khấu: Nghêu, Sò, Ốc, Hến 01h30: Kí sự: Ngược dòng Thu Bồn Tập 1 02h00: Ca nhạc: Nụ hôn cuối cùng 02h30: Danh nhân Đất Việt: Đông A tướng quốc tài hoa...

Lịch phát sóng Đà Nẵng TV 2 ngày 13/11/2019

Lịch phát sóng Đà Nẵng TV 2 ngày 13/11/2019

00h00: Sân khấu: Dấu ấn giao thời 01h30: Kí sự: Đường lên xứ Mường Tập 10 02h00: Ca nhạc: Tình nồng 02h30: Danh nhân Đất Việt: Đi tìm chân dung nhà Cách mạng Tập...

Lịch phát sóng Đà Nẵng TV 1 ngày 13/11/2019

Lịch phát sóng Đà Nẵng TV 1 ngày 13/11/2019

00h00: Sân khấu: Dấu ấn giao thời 01h30: Kí sự: Đường lên xứ Mường Tập 10 02h00: Ca nhạc: Tình nồng 02h30: Danh nhân Đất Việt: Đi tìm chân dung nhà Cách mạng Tập...