Lịch Phát Sóng Cần Thơ TV

Lịch Phát Sóng Cần Thơ TV cập nhật Lịch Truyền Hình Cần Thơ TV hôn nay, ngày mai, Lịch phát sóng Cần Thơ TV…lich phat song can tho tv

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 16/11/2019

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 16/11/2019

5:05 Ca nhac 5:30 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:30 Thông tin cần biết 6:35 Ngày mới tươi đẹp 6:40 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề An ninh Thành phố...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 15/11/2019

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 15/11/2019

5:05 Ca nhac 5:30 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:30 Thông tin cần biết 6:35 Ngày mới tươi đẹp 6:40 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề An ninh Thành phố...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 14/11/2019

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 14/11/2019

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:30 Thông tin cần biết 6:35 Ngày mới tươi đẹp 6:40 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Đảng với dân, dân...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 12/11/2019

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 12/11/2019

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim tài liệu: VĂN HÓA DỪA – T4: TIỀM NĂNG VÀ PHÁT TRIỂN 6:00...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 11/11/2019

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 11/11/2019

5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim tài liệu: VĂN HÓA DỪA – T3: VĂN HÓA ẨM THỰC 6:00 Tây đô ngày mới 6:35 Ngày mới tươi đẹp 6:50 Làm chủ tay lái 6:55...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 10/11/2019

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 10/11/2019

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:30 Thông tin cần biết 6:35 Ngày mới tươi đẹp 6:50 Hãy nói cùng chúng tôi 6:55 Hành trang vào đời 7:00...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 8/11/2019

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 8/11/2019

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:30 Thông tin cần biết 6:35 Ngày mới tươi đẹp 6:40 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Quốc phòng tòan dân...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 7/11/2019

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 7/11/2019

:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim tài liệu: CÂY GỪA MÀU XANH GIỮ ĐẤT 5:50 Với khán giả THTPCT...