Lịch Phát Sóng THVL4

Lịch Phát Sóng THVL4 cập nhật Lịch Truyền Hình THVL4 hôn nay, ngày mai, Lịch tivi THVL4 nhanh nhất. Lịch phát sóng THVL4 – Vĩnh Long TV…lich phat song thvl4

Lịch phát sóng THVL4 ngày 16/11/2019

Lịch phát sóng THVL4 ngày 16/11/2019

00:00Ký sự truyền hình: Dọc miền duyên hải – T.18 00:20Nhìn ra thế giới 00:40Ẩm thực nước ngoài 01:00Phim Việt Nam: Bữa tối của diều hâu – T.33 01:45Phóng sự 02:00Chuyên đề kinh tế...

Lịch phát sóng THVL4 ngày 15/11/2019

Lịch phát sóng THVL4 ngày 15/11/2019

00:00Ký sự truyền hình: Dọc miền duyên hải – T.17 00:20Thế giới động vật 00:40Ẩm thực nước ngoài 01:00Phim Việt Nam: Bữa tối của diều hâu – T.32 01:45Phóng sự 02:00Chuyện hôm nay 02:15Giải...

Lịch phát sóng THVL4 ngày 14/11/2019

Lịch phát sóng THVL4 ngày 14/11/2019

00:00Ký sự truyền hình: Dọc miền duyên hải – T.16 00:20Không gian xanh 00:40Nhìn ra thế giới 01:00Phim Việt Nam: Bữa tối của diều hâu – T.31 01:45Sức khỏe của bạn 02:00Quốc phòng toàn...

Lịch phát sóng THVL4 ngày 13/11/2019

Lịch phát sóng THVL4 ngày 13/11/2019

00:00Phim tài liệu: Dấu xưa thành cổ Vĩnh Long 00:20Tạp chí khoa học 00:40Thế giới động vat 01:00Phim Việt Nam: Bữa tối của diều hâu – T.30 01:45Đời sống pháp luật 02:00Nông thôn ngày...

Lịch phát sóng THVL4 ngày 12/11/2019

Lịch phát sóng THVL4 ngày 12/11/2019

00:00Phim tài liệu: Rừng nước đỏ 00:20Nhìn ra thế giới 00:40Ẩm thực nước ngoài 01:00Phim Việt Nam: Bữa tối của diều hâu – T.29 01:45Nông nghiệp bền vững 02:00Giải trí truyền hình: Kỳ tài...

Lịch phát sóng THVL4 ngày 11/11/2019

Lịch phát sóng THVL4 ngày 11/11/2019

00:00Phim tài liệu: Sống thích ứng với sự biến đổi của tự nhiên 00:20Ẩm thực nước ngoài 00:40Nhìn ra thế giới 01:00Phim Việt Nam: Bữa tối của diều hâu – T.28 01:45Ký sự truyền...

Lịch phát sóng THVL4 ngày 10/11/2019

Lịch phát sóng THVL4 ngày 10/11/2019

00:00Nhịp sống đồng bằng: Trên đồng nước Vĩnh Hưng 00:20Không gian xanh 00:40Tạp chí khoa học 01:00Phim Việt Nam: Bữa tối của diều hâu – T.27 01:45Phim tài liệu 02:00Đời sống pháp luật 02:15Giải...

Lịch phát sóng THVL4 ngày 9/11/2019

Lịch phát sóng THVL4 ngày 9/11/2019

00:00Ký sự truyền hình: Dọc miền duyên hải – T.15 00:20Nhìn ra thế giới 00:40Ẩm thực nước ngoài 01:00Phim Việt Nam: Bữa tối của diều hâu – T.26 01:45Phóng sự 02:00Chuyên đề kinh tế...

Lịch phát sóng THVL4 ngày 8/11/2019

Lịch phát sóng THVL4 ngày 8/11/2019

00:00Ký sự truyền hình: Dọc miền duyên hải – T.14 00:20Thế giới động vật 00:40Ẩm thực nước ngoài 01:00Phim Việt Nam: Bữa tối của diều hâu – T.25 01:45Phóng sự 02:00Chuyện hôm nay 02:15Giải...

Lịch phát sóng THVL4 ngày 7/11/2019

Lịch phát sóng THVL4 ngày 7/11/2019

00:00Ký sự truyền hình: Dọc miền duyên hải – T.13 00:20Không gian xanh 00:40Nhìn ra thế giới 01:00Phim Việt Nam: Bữa tối của diều hâu – T.24 01:45Sức khỏe của bạn 02:00Vì an ninh...