Lịch Phát Sóng THVL3

Lịch Phát Sóng THVL3 cập nhật Lịch Truyền Hình THVL3 hôn nay, ngày mai, Lịch tivi THVL3 nhanh nhất. Lịch phát sóng THVL3 – Vĩnh Long TV…lich phat song thvl3

Lịch phát sóng THVL3 ngày 16/11/2019

Lịch phát sóng THVL3 ngày 16/11/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Dâu trăm họ – T.26 01:25Thế giới động vat 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.230 02:30Phóng sự 02:45Nông nghiệp bền vững 03:00Phim Ấn Độ: Vợ tôi là...

Lịch phát sóng THVL3 ngày 15/11/2019

Lịch phát sóng THVL3 ngày 15/11/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Dâu trăm họ – T.25 01:25Ẩm thực nước ngoài 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.229 02:30Sức khỏe của bạn 02:45Chuyện hôm nay 03:00Phim Ấn Độ: Vợ tôi...

Lịch phát sóng THVL3 ngày 14/11/2019

Lịch phát sóng THVL3 ngày 14/11/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Dâu trăm họ – T.24 01:25Thế giới giải trí 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.228 02:30Đời sống pháp luật 02:45Quốc phòng toàn dân 03:00Phim Ấn Độ: Vợ...

Lịch phát sóng THVL3 ngày 13/11/2019

Lịch phát sóng THVL3 ngày 13/11/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Dâu trăm họ – T.23 01:25Nhìn ra thế giới 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.227 02:30Nông nghiệp bền vững 02:45Nông thôn ngày nay 03:00Phim Ấn Độ: Vợ...

Lịch phát sóng THVL3 ngày 12/11/2019

Lịch phát sóng THVL3 ngày 12/11/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Dâu trăm họ – T22 01:25Tạp chí khoa học 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.226 02:30Xây dựng Đảng 02:45Chuyên đề kinh tế 03:00Phim Ấn Độ: Vợ tôi...

Lịch phát sóng THVL3 ngày 11/11/2019

Lịch phát sóng THVL3 ngày 11/11/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Dâu trăm họ – T.21 01:30Thế giới động vật 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.225 02:30Nhịp sống đồng bằng 02:45Đời sống pháp luật 03:00Phim Ấn Độ: Vợ...

Lịch phát sóng THVL3 ngày 10/11/2019

Lịch phát sóng THVL3 ngày 10/11/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Dâu trăm họ – T.20 01:25Nhìn ra thế giới 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.224 02:30Phóng sự 02:45Nông thôn ngày nay 03:00Phim Ấn Độ: Vợ tôi là...

Lịch phát sóng THVL3 ngày 9/11/2019

Lịch phát sóng THVL3 ngày 9/11/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Dâu trăm họ – T.19 01:25Thế giới động vat 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.223 02:30Phóng sự 02:45Nông nghiệp bền vững 03:00Phim Ấn Độ: Vợ tôi là...

Lịch phát sóng THVL3 ngày 8/11/2019

Lịch phát sóng THVL3 ngày 8/11/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Dâu trăm họ – T.18 01:25Ẩm thực nước ngoài 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.222 02:30Sức khỏe của bạn 02:45Chuyện hôm nay 03:00Phim Ấn Độ: Vợ tôi...

Lịch phát sóng THVL3 ngày 7/11/2019

Lịch phát sóng THVL3 ngày 7/11/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Dâu trăm họ – T.17 01:25Thế giới giải trí 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.221 02:30Đời sống pháp luật 02:45Vì an ninh tổ quốc 03:00Phim Ấn Độ:...