Lịch Phát Sóng HTV Thể Thao

Lịch Phát Sóng HTV Thể Thao cập nhật Lịch Truyền Hình HTV Thể Thao hôn nay, ngày mai, Lịch tivi HTV nhanh nhất. Lịch phát sóng HTV Thể Thao…htv the thao

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 15/11/2019

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 15/11/2019

00:00 TẠP CHÍ CẦU LÔNG 00:30 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI BÓNG ĐÁ HÀ LAN 02:05 TẠP CHÍ BÓNG RỔ 02:35 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI BÓNG ĐÁ...

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 14/11/2019

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 14/11/2019

00:00 SÔI ĐỘNG SÂN CỎ 00:30 TƯỜNG THUẬT GIẢI VÒNG LOẠI WC 2022: INDONESIA-UAE 02:15 TẠP CHÍ ĐIỀN KINH 02:45 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT VÕ THUẬT ONE CHAMPIONSHIP 05:00 THỂ DỤC...

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 13/11/2019

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 13/11/2019

00:00 TẠP CHÍ QUYỀN ANH 00:30 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI CẦU LÔNG FUZHOU TRUNG QUỐC 2019 02:15 SÔI ĐỘNG SÂN CỎ 02:45 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI...

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 12/11/2019

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 12/11/2019

NHỊP ĐẬP THỂ THAO 00:30 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI BÓNG ĐÁ HÀ LAN 02:15 TẠP CHÍ GIAO BÓNG 02:40 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI BÓNG ĐÁ HÀ...

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 11/11/2019

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 11/11/2019

00:40 Thế giới thể thao 01:10 Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải cầu lông Macau 2019 02:10 Nhịp đập thể thao 02:35 Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải bóng đá...

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 10/11/2019

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 10/11/2019

00:00 THỂ THAO LÀ CUỘC SỐNG 00:25 TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ HÀ LAN 02:25 TẠP CHÍ CẦU LÔNG 03:00 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI CẦU LÔNG MACAU 2019 05:00 THỂ DỤC...

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 8/11/2019

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 8/11/2019

00:00 CHIẾN BINH ĐỊA HÌNH 00:30 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI BÓNG ĐÁ HÀ LAN 02:15 TẠP CHÍ CẦU LÔNG 02:45 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI BÓNG ĐÁ...

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 7/11/2019

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 7/11/2019

CHIẾN BINH ĐỊA HÌNH 00:30 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI CẦU LÔNG MACAU OPEN 2019 02:15 NHẬT KÍ THỂ THAO 02:45 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI BÓNG ĐÁ...

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 6/11/2019

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 6/11/2019

00:00 CHIẾN BINH ĐỊA HÌNH 00:30 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI BÓNG ĐÁ HÀ LAN 02:10 NHẬT KÍ THỂ THAO 02:35 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI VÕ THUẬT...