Lịch Phát Sóng Hà Nội TV

Lịch Phát Sóng Hà Nội TV cập nhật Lịch Truyền Hình Hà Nội TV hôn nay, ngày mai, Lịch phát sóng Hà Nội TV…lich phat song ha noi tv

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 ngày 16/11/2019

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 ngày 16/11/2019

0:30: Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (phim Trung Quốc – tập 50) 01:15: Sống an toàn: Khơi gợi tình yêu thương trong trẻ 01:35: Truyền hình An ninh: 02:05: Đẹp...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 16/11/2019

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 16/11/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 01:00: Phim truyện: Ngã ba thời gian (phim Việt Nam – tập 15) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Hôn nhân bí mật (phim Trung Quốc – tập 37)...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 ngày 15/11/2019

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 ngày 15/11/2019

00:30: Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (phim Trung Quốc – tập 49) 01:15: Văn hóa sống: Văn hóa bấm còi xe trong đô thị 01:30: Truyền hình An ninh: 02:00:...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 15/11/2019

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 15/11/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 01:00: Phim truyện:  Ngã ba thời gian (phim Việt Nam – tập 14) 01:45: Hà Nội 18:00: 02:10: Phim truyện: Hôn nhân bí mật (phim Trung Quốc – tập...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 ngày 14/11/2019

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 ngày 14/11/2019

00:15: Văn hóa sống: Văn hóa bấm còi xe trong đô thị 00:30: Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (phim Trung Quốc – tập 48) 01:20: Miền quê văn hóa: Bích...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 14/11/2019

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 14/11/2019

00:15: Hà Nội buổi sáng: 01:00: Phim truyện:  Ngã ba thời gian (phim Việt Nam – tập 13) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Hôn nhân bí mật (phim Trung Quốc – tập...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 ngày 13/11/2019

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 ngày 13/11/2019

00:15: Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (phim Trung Quốc – tập 47) 01:00: Khám phá Hà Nội: Bên trong thánh đường Hồi giáo duy nhất ở Hà Nội 01:15: Truyền...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 13/11/2019

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 13/11/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 01:00: Phim truyện:  Ngã ba thời gian (phim Việt Nam – tập 12) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Hôn nhân bí mật (phim Trung Quốc – tập...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 ngày 12/11/2019

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 ngày 12/11/2019

00:30: Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (phim Trung Quốc – tập 46) 01:15: Ký sự Hà Nội: Sai lầm của bệnh nhân khi tự ý điều trị ung thư 02:00:...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 12/11/2019

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 12/11/2019

00:00: Hà Nội buổi sáng: 01:00: Phim truyện:  Ngã ba thời gian (phim Việt Nam – tập 11) 01:45: Hà Nội 18:00: 02:10: Phim truyện: Hôn nhân bí mật (phim Trung Quốc – tập...