Hướng dẫn cài đặt trên máy tính

Đầu tiên bạn dùng Google Chrome truy cập trang: https://lichphatsong.net

Và làm theo hướng dẫn dưới đây.

Thế là các bạn có thể xem Lịch Phát sóng nhanh.

Xin Cảm ơn