Cài đặt Lịch Phát Sóng trên Máy tính, Android, IOS